Grupul de Actiune Locala Crivatul de Sud-Est

16402243_1322916734418159_1702526350_n

Asociatia Grupul de Actiune Locala “Crivatul de Sud-Est” a luat fiinta datorita necesitatii de o mai buna reprezentare a nevoilor locale, din punct de vedere socio-economic, la nivel judetean si pentru rezolvarea sau ameliorarea acestor nevoi prin implementarea de proiecte structurale cu finantare europeana si/sau de la bugetul statului roman.
Initiative de infiintare a unui grup de actiune au existat incepand cu toamna anului 2012, cand au fost purtate primele disctii cu reprezentantii primariilor, a mediului de afaceri local dar si a asociatiilor de producatori.
Astfel, la mai bine de un an dupa inceperea discutiilor, in anul 2013 a fost conturat, pentru prima data, in mod real teritoriul GAL, a fost identificata denumirea de GAL “Crivatul de Sud-Est”, sigla asociatiei si a fost inaintata rezevarea de denumirea in data de 25.10.2013.
La emiterea Statutului Asociatiei, in ceea ce priveste localitatile (UAT) componente acestea erau: Balta Alba, Balaceanu, Boldu, Ghergheasa, Puiesti, Ramnicelu, Valcelele, Ziduri, Racovita si Salcia Tudor. Ulterior, in data 27.06.2014, localitatea Valea Ramnicului decide sa se alature parteneriatului creat iar la data de de 26.08.2014, localitatea Salcia Tudor se hotaraste sa paraseasca parteneriatul – ramanand in cotinuare 10 localitati; care vor realiza o Strategie de Dezvoltare Locala comuna si valabila pentru fiecare entitate din parteneriat.
Teritoriul pe care il reprezinta Grupul de Actiune Locala ”Crivatul de Sud-Est”, se intinde de la partea de nord-vest a judetului Braila, respectiv comuna Racovita, pana in partea de est a judetului Buzau- respectiv limita de vest a teritoriului GAL – comuna Ziduri.
Teritoriul are o suprafata totala de 580,79 km2, o populatie de 29483 locuitori si cuprinde noua comune din judetul Buzau: Balta Alba, Boldu, Ghergheasa, Balaceanu, Ziduri, Ramnicelu, Puiesti, Valcelele si Valea Ramnicului, si
o comuna din judetul Braila: Racovita.
Ca urmare a nevoii de dezvotare a zonei a fost infiintat un parteneriat public-privat informal din care fac parte atat primariile comunelor cat si intreprinzatori privati, ONG-uri si alte persoane interesate sa se implice sau sa implementeze proiecte. Grupul de Actiune Locala, constituit in conform cadrului Axei EADER a PNDR 2014 – 2020, îşi propune să contribuie in mod direct si activ la dezvoltarea economică şi socială a teritoriului în cadrul căruia activează, respectând nevoile, valorile şi specificul local. Totodata, activitatile derulate vor conduce la ameliorarea unor mari probleme cu care se confrunta mediul rural precum exodul tinerilor spre orase, lipsa serviciilor, a infrastructurii moderne, a locurilor de munca, probleme educationale, sociale, lipsa unei bune valorificari a potentialului agricol, cultural, turistic, etc; toate acestea conduc la nivelul de trai foarte scăzut.